Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Nationale Grondstoffendag

Datum: 07 september 18
Locatie: Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15, Zwolle
Omschrijving:

Tijdens de Nationale Grondstoffendag op 7 september vinden de AgriFood sector en de Nederlandse kunststofindustrie elkaar in Zwolle. Deze dag staat het zoeken naar nieuwe verbindingen voorop  om (duurzame) meerwaarde te creëren. Ondernemers vertellen over hun circulaire (cross-over) initiatieven en nodigen u uit om op een later moment in het jaar dit initiatief te bezoeken tijdens de Circulaire Regio Zwolle Tour.
 
In de Regio Zwolle vinden tal van circulaire initiatieven plaats waarbij (natuurlijke) reststromen omgezet worden tot grondstof. Waar de kuststofindustrie inzet op hergebruik van kunststofafval, zet de agrifood sector in op hergebruik van natuurlijke reststromen. Maar wat gebeurt er als de kunststofindustrie en de agrifoodsector elkaar vinden in cross-overs? Krachtenbundeling vanuit beide sectoren is belangrijk en leidt tot nieuwe verdienmodellen en versterking van de regionale economie. Topinnovatie en businesskansen, zonder vervuiling en uitputting van de (natuurlijke) omgeving!
Ben je benieuwd naar de circulaire (cross-over)initiatieven in de regio Zwolle? Kom dan naar de Nationale Grondstoffendag op 7 september in Zwolle,
 
Aanmelden
Meld je aan via de website van het Polymer Science Park. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie over de sprekers en het programma volgt binnenkort.

Programma:

14.15 uur - ontvangst 

14.30 – 16.45 uur - plenair programma met diverse sprekers. 
Er wordt onder andere een terugblik gegeven op de eerste Nationale Grondstoffendag in 2017 in Almere: waar komen we vandaan en waar staan we nu? 
Diverse ondernemers uit de Regio Zwolle vertellen over hun innovatie op het gebied van kunststofrecycling: over het proces, het (maatschappelijk) belang en nieuwe businesskansen. 
Tot slot wordt het Grondstoffendagstokje doorgegeven aan een andere gemeente of regio in Nederland, om de Nationale Grondstoffendag in 2019 te organiseren.

16.45 uur - tijd voor ontmoeting tijdens de netwerkborrel

 

Vorige

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014