Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Roadmap aanpak pesten op het werk

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij. In het kader van de vierjarige PSA-campagne van SZW, heeft TNO in opdracht van het ministerie de Roadmap voor Ondernemingsraden ontwikkeld.

Het doel van de roadmap is om OR-leden een handvat te bieden wanneer zij pesten op het werk willen aanpakken. Bijvoorbeeld omdat het management maatregelen tegen pestgedrag heeft opgesteld en deze ter instemming aan de OR voorlegt. Of omdat er vragen over of meldingen van pestgedrag vanuit de achterban komen. De roadmap leidt OR-leden stapsgewijs door de verschillende opties en er worden handige tips gegeven om aan de slag te gaan. Ook worden er voorbeelden uit de praktijk gegeven.

Download de roadmap op het Arboportaal
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014