Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Invoeringsdatum Omgevingswet onder druk

Op 1 januari 2017 is de Invoeringswet Omgevingswet (IwOw) gepubliceerd. Het primaire doel is het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

De NRK heeft geparticipeerd in een gezamenlijke reactie vanuit VNO-NCW. Daarin wordt de breed gedeelde zorg verwoord over de grote mate van vrijheid die gemeenten binnen de nieuwe omgevingswetgeving krijgen op allerlei deelgebieden. Of we beter af zijn met deze nieuwe wetgeving hangt voor een groot deel af hoe bedrijfsvriendelijk gemeenten straks willen zijn. 

Over naar nieuw stelsel
De voorgestelde regels dienen om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren, met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid. Daarnaast wijzigt het andere wetten, of trekt deze in, en regelt het overgangsrecht (hoofdstuk 11). Om de administratieve lasten te beperken, gaan alle besluiten, zoals bijvoorbeeld vergunningen en bestemmingsplannen, van rechtswege een op een over naar het nieuwe stelsel. Voor lopende procedures geldt het bestaande recht.

Invoeringsdatum onder druk
De geplande invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2019. Deze datum staat onder grote druk. Op 30 mei zijn de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer behandeld. Minister Schultz heeft toen aangegeven dat zij de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht zal houden. Lees meer op de website:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014