Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Update MJA3

Nadat de EEP-plannen voor 2017-2020 eind vorig jaar zijn ingediend, heeft RVO inmiddels de eerste toetsingen uitgevoerd. In tegenstelling tot voorgaande perioden is een strenger toetsingskader gehanteerd. Ook de toetsingswijze tussen de verschillend RVO-adviseurs verschilt. Bedrijven krijgen veel (soms onnodige) vragen. Daardoor loopt de beoordeling van de plannen vertraging op.

De NRK heeft deze problematiek al twee keer besproken met EZ en RVO en ook geklaagd over het gevraagde detailniveau. NRK is van mening dat de huidige aanpak te veel leidt tot een sterke toename van de administratieve lasten terwijl het niet leidt tot meer energiebesparing. Daarnaast zorgt het voor onrust bij de betrokken bedrijven en adviseurs.

Ondersteunende projecten MJA3
De afgelopen jaren was er elk jaar ruimte om circa tien projecten of activiteiten te organiseren op het gebied van energie-efficiency. RVO en EZ hebben nog geen uitspraken gedaan over de MJA-ondersteuning in 2017. Naar verwachting wordt het budget hiervoor verlaagd, en zal EZ het geld pas uitgeven nadat de beoordeling van de EEP’s is afgerond. Door de vertraging van de beoordeling van de EEP’s is onduidelijk wanneer er weer ondersteunende projecten kunnen worden opgestart.

Toekomst MJA
In verband met de bovenstaande ontwikkeling denken we na  over een andere aanpak van energiebesparing in onze sector. Een aanpak waarin commitment, samenwerking, netwerk, efficiency en focus op resultaten centraal staat. Doelstelling is dat de bedrijven ook op een efficiënte, inzichtelijk wijze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de ambitieuze doelstellingen die de bedrijven hebben op het gebied van energie-efficiency. Wij houden u op de hoogte.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014