Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Windesheim wil aanjager zijn voor regionaal mkb

Onderzoek, hogescholen en het mkb hebben elkaar nodig, aldus Margie Topp, lector aan de Hogeschool Windesheim. “Het is vraag en aanbod, en alles moet op elkaar afgestemd zijn. Onderzoek op hogescholen is heel breed. Het bevindt zich bovendien dicht bij de afzetmarkt. Dat maakt het extra interessant.”

Het lectoraat Kunststoftechnologie (LKT) doet praktijkgericht onderzoek. “Ons specialisme is Engineering & Design met en voor kunststoffen en composiet. Onze groep bestaat uit 16 fte. Hiermee halen we jaarlijks zo’n anderhalf miljoen aan funding binnen. Een gedeelte ervan komt van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), maar grote delen zijn afkomstig van Centres of Expertise. Windesheim legt hier zelf ook nog een bepaald percentage bij.” Het lectoraat is aangesloten bij verschillende brancheorganisaties, zoals NRK, CompositesNL, VKRT en Compoworld. Er zijn partnerships met Wavin, Dyka, Moba, Philips, Schoeller Allibert en Compoworld. Het participeert in de Centres of Expertise, GreenPAC en TechForFuture.

Samenwerking
Er wordt veel samengewerkt met het mkb, vertelt Margie. “We werken samen met grote én kleine bedrijven in de regio. En juist die kleinere bedrijven zijn er het meest op gebrand eens iets geks of nieuws te proberen waarvoor ze zelf geen tijd of geld hebben, zoals een nieuwe innovatie of een onderzoek op een laagdrempelige manier. Wij bedenken dus niet zomaar iets om te onderzoeken; we hebben elkaar daar echt bij nodig.” Er moet bovendien een afzetmarkt voor zijn, meent Margie. “Mensen moeten er wel op zitten te wachten en het moet relevant zijn, want anders zit je voor jezelf te hobbyen en dat heeft niet zoveel zin.”

   

 

 

 

 


Win-win
Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. “De docentonderzoekers Werktuigbouwkunde, Civiele techniek of Industrieel Product Ontwerpen staan ook voor de klas. En zij zoeken onder meer manieren om hun curriculum scherp te houden, zodat ze niet jaar na jaar hetzelfde verhaaltje vertellen. Dat is wat het onderwijs er uit wil halen. Uiteindelijk wordt de regio er blijer van en wij dus ook. En dat is precies waar het om draait: dat je samen een win-win situatie creëert.”

De onderzoeksgroep werkt momenteel samen met circa tachtig bedrijven. Er zijn 7 fte aan docenten met onderzoeks- en ondernemersprojecten. “Een van de ondernemersprojecten is een incubator op het gebied van kunststof en composiet. We proberen op deze manier kleine starters het vak bij te brengen. Daar zitten voornamelijk docenten Technische Bedrijfskunde op.”

Kunststoffen en health
Speerpunten in de regio rondom Zwolle zijn agro, kunststoffen en health. Een concreet voorbeeld van een goed regionaal project is daarom Kunststof in de Medische Technologie. “Daarmee had je meteen aansluiting tussen kunststoftechnologie en health. We dachten ook meteen: dit is een goed plan. Dit is goed voor de regio.” In dit project is onder andere een ‘teken trek training set’ ontwikkeld. “Ik was hier zelf projectleider van”, glimlacht Margie. “Het is een van de grappigste prototypes die we ooit hebben gemaakt. Met de ‘teken trek training set’ konden assistenten en verpleegsters in opleiding en scoutingleiders oefenen op de juiste manier teken te trekken. “De RIVM was opdrachtgever voor dit ontwerp, in verband met de ‘Week van de teek’. Ze hebben hiermee zelfs de RIVM innovatieprijs 2015 gewonnen.”

Aanjager innovatief mkb
Margie hoopt van harte dat Windesheim een aanjager is voor het regionale innovatieve mkb. “Als je met tachtig bedrijven samenwerkt en jaarlijks ongeveer dertig prototypes oplevert, dan doe je in ieder geval niet niks. Maar eerlijk gezegd komt de vraagsturing van twee kanten. Voordat we het project Kunststof in de Machinebouw gingen schrijven, gebeurde het toevallig dat de docentonderzoekers tegelijkertijd vier vragen binnen kregen van bedrijven op dit specifieke vlak, en daarom zijn wij er dus een project op gaan draaien.” Men wilde onder meer weten hoe en waar je kunststof en composiet kunt inzetten in de machinebouw, wat de te behalen voordelen zijn, en waar je dan rekening mee moet houden in je verdere ontwerp. “En dat is ook een heel logische gedachte”, knikt Margie. “We hebben vervolgens aan twaalf cases gewerkt voor twaalf verschillende bedrijven met ongeveer dertig studenten. Binnen dergelijke onderzoeksopdrachten probeer je dan voor alle bedrijven richting een prototype te werken.”

Proeftuinen
Margie staat ook zeer positief tegenover de mogelijkheden van proeftuinen om samen met bedrijven experimenten uit te voeren. “De proeftuinen zijn EFRO-regelingen, een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling”, verduidelijkt ze. “Ze mogen lokaal het geld verdelen. Meestal zijn het technische innovatieprojecten, maar men kan dus ook een proeftuin aanvragen. Het is een fysieke locatie waar een regio onderzoek op een bepaald thema kan uitvoeren en testen doen. Er staat vaak apparatuur die normaal niet beschikbaar is. Proeftuinen zijn dus iets anders dan fieldlabs, maar ze hebben wel dezelfde achtergrond.”

   

Gezamenlijk ecosysteem
Het creëren van een win-winsituatie tussen mkb-bedrijven en technologie is in alle opzichten het belangrijkste doel, meent Margie. “Het is goed als het mkb aan technologie kan snuffelen, en het is juist de bedoeling dat je als sterke hogeschool werknemers van de toekomst aflevert met de juiste skills. Er komt nu een generatie van de scholen af die bijvoorbeeld over 3D-printers meer weet dan het bedrijfsleven. En dat betekent meerwaarde. Alles wat we doen is afgestemd op de afzetmarkt. Daarom doet Windesheim aan kunststoftechnologie; omdat er vierhonderd bedrijven in de regio zijn gevestigd die in die sector zitten. We hebben elkaar echt nodig. Het is een gezamenlijk ecosysteem.” 

Meer informatie:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014