Wachtwoord vergeten Account aanvragen

The Dream Machine zet plastic soup om in nieuwe producten

Het lectoraat Lichtgewicht Construeren van hogeschool Saxion zet zich in om kunststof zwerfafval in rivieren en zeeën een tweede leven te geven. Op dit moment worden opgeviste kunststofmaterialen uit rivieren vooral verbrand. Dat kan beter, meent het lectoraat. Met laagdrempelige verwerkingstechnieken kan het kunststof worden verwerkt tot nieuwe producten. Onlangs is een aantal VANG-projecten (Van Afval Naar Grondstof) afgerond.

Een van deze projecten is Phoenix. Hierbij worden van lokaal opgevangen plastics waardevolle producten gemaakt. Dit gebeurt op locatie door middel van een mobiele fabriek, genaamd The Dream Machine. Een aantal studentenwerkgroepen van hogeschool Saxion heeft zich beziggehouden met de samenstelling en verwerkbaarheid van de kunststoffen, low-cost technologieën, potentiële producten, de mobiele fabriek en diverse demonstratieprojecten. Samen met de aangesloten bedrijven Save plastics - voorheen Gampet - en Airhunters is het project een succes geworden.

   

Prototype
Om het mengsel van meerdere soorten kunststoffen te verwerken, is een prototype ‘extruder’ ontwikkeld. Het plastic mengsel kan vervolgens gemakkelijk in vormen worden gegoten. Hieruit ontstaan eenvoudige producten, zoals slippers, tegels, munten of dakpannen.
Hoewel het mengsel voortkomt uit diverse kunststoffen, zijn de mechanische eigenschappen voldoende voor dit soort producten. Door de ‘extruder’ te combineren met een shredder en verschillende vormen, is een mobiele fabriek ontstaan.
De mobiele fabriek heeft inmiddels al veel aandacht gekregen in Nederland. Er zijn diverse succesvolle evenementen georganiseerd met interessante demonstraties. The Dream Machine versnippert, verwarmt en perst nieuwe producten door middel van verschillende matrijzen. De verwachting is, dat dit project veel navolging zal vinden.

    

Inzetten op kennisontwikkeling
Regieorgaan SIA zet met VANG-projecten in op kennisontwikkeling tussen bedrijven en hogescholen door praktijkgericht onderzoek te faciliteren. Het onderzoek richt zich op het sluiten van de materiaal kringlopen van metalen, kunststoffen, rubber, bouwmaterialen, nutriënten en biotische afvalstromen. Bij de uitvoering van de projecten worden de vakgebieden techniek, economie, marketing, logistiek, organisatiekunde en ontwerpen ingezet.

Meer informatie:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014