Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Verklaring EuPC classificatie titaandioxide

Er ligt een voorstel om titaandioxide te classificeren (categorie 2) als verdachte stof die bij inademing kanker kan veroorzaken. ECHA's Comité voor Risicobeoordeling (RAC) heeft onlangs geconcludeerd dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs voldoet aan de criteria in de CLP-verordening. EuPC heeft inmiddels een korte verklaring over het aangekondigde (te verwachten) advies naar buiten gebracht.

De officiële overname van dit advies volgt later dit jaar. De onderzoekscommissie heeft tevens geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs was om titaandioxide in een zwaardere categorie voor kankerverwekkendheid (categorie 1B) te classificeren.

De NRK en andere Europese branchevereniging beraden zich op een adequate reactie op dit voorstel. 

Lees hier het eerdere persbericht en download een handige Q&A opgesteld door TDMA.
Klik op de knop voor het statement van EuPC:
 
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014