Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Masterclass 'Energiebesparen op de werkvloer' scoort goed

VAPRO en ResCon hebben in 2016 voor de derde keer de masterclass ‘Energie besparen op de werkvloer’ gegeven aan een groep stafmedewerkers/KAM-coördinatoren uit de rubber- en kunststofindustrie. Deze masterclass is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd en actief ondersteund door de NRK.

Download de rapportage 'Energie besparen op de werkvloer'

In 2016 hebben zeven stafmedewerkers/KAM–coördinatoren uit vijf rubber- en kunststofindustrie bedrijven deelgenomen aan de training. Het vroegtijdig betrekken van managers en de collega’s die het energiebesparende gedrag moeten gaan vertonen, is bij de opzet en invulling van de activiteiten essentieel. Door tijdens de masterclass eerst relatief kleine activiteiten in gang te zetten, wordt er praktijkgericht geleerd en eerste successen gehaald. De successen zijn een belangrijke motivatie en basis om verdere activiteiten uit te rollen. Om het energieverbruik op de werkvloer terug te dringen zijn de deelnemers van de masterclass uitgedaagd om samen met de medewerkers op de werkvloer energiebesparende activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Goed rapportcijfer
De masterclass krijgt van de deelnemers een rapportcijfer 7.6. Uit de evaluatie van RVO blijkt dat er vooral winst geboekt is op het betrekken van het management bij de realisatie van energiebesparing, betere organisatie van de taakverdeling rond verantwoordelijkheden voor energiemanagement, projectmatig werken en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Ook wordt naast
energiebesparing een bredere spin-off beschreven waarbij gedacht kan worden aan samenwerking, projectmatig werken en beter zicht hebben op elkaars kwaliteiten.

Lees het volledige verslagDit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014