Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSACT Clean Sweep

Kies onderdeel:

 

Clean Sweep: opgeruimd staat netjes

Een schone, opgeruimde werkvloer vindt iedereen prettig. U toch ook? Het verhoogt het werkgenot en de veiligheid waarin uw werknemers werken. En niet onbelangrijk, u draagt indirect een steentje bij aan een schoner milieu.

De NRK startte samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2015 de campagne Clean Sweep: maak van afval geen zwerfafval. De campagne richt zich op grondstofleveranciers, fabrikanten en recyclers. De NRK tekende mee als deelnemer aan de mondiale actie Operation Clean Sweep. In alle Europese landen loopt de campagne Operation Clean Sweep ook. In de ons omringende landen hebben tussen de vijftig en honderd bedrijven de OCS-verklaring getekend. In Nederland werken NRK en PlasticsEurope Nederland samen aan een opgeruimde werkvloer.

Doet u mee? Geef nu samen met andere bedrijven het goede voorbeeld! Onderteken dan als bedrijf de verklaring Operation Clean Sweep. U verklaart zich hiermee in te spannen om zwerfafval uit het bedrijf te voorkomen. Opgeruimd staat netjes! 

Maatschappelijke kritiek
Ook uw bedrijf wordt vast regelmatig aangesproken op de vervuiling door zwerfafval op land en in water. We hebben allemaal wel foto’s en films gezien van schrijnende vervuiling. Het is niet terecht de schuld bij de kunststofindustrie te leggen. Afval is van mensen en mensen vervuilen. Of niet, het is ook een gedragsprobleem.
De mentaliteit moet om: er is geen afval, een afgedankt product is secundaire grondstof!

Duurzaam ondernemen
Laten we samen oog hebben voor al het afval dat tijdens het werk ongewenst ontstaat en daar samen wat aan doen. Voorkom afval of ruim het op, zodat het niet gaat zwerven. De NRK heeft de plaatsen en processen in de rubber- en kunststofindustrie in beeld gebracht waar reststromen kunnen ontstaan en materiaal (ongecontroleerd) verdwijnt. Conclusie: bij het gros van de bedrijven is de massabalans bijna sluitend. Slechts minimale hoeveelheden lekken weg. De NRK profileert de rubber- en kunststofsector actief als een industrie die duurzaam onderneemt.


Maatregel 3: Zorg voor een goede afdichting.
Het gebruik van een goede afdichting voorkomt onnodige lekkage van materiaal. Controleer periodiek of de afdichting naar behoren werkt.

Doet u ook mee met de campagne Clean Sweep?
Maak dit kenbaar door de verklaring te ondertekenen. Download hier de OCS-verklaring.  
Na ondertekening ontvangt u van ons praktische informatie over hoe u Clean Sweep actief in uw bedrijfsvoering kan toepassen.

De campagne biedt u diverse hulpmiddelen:

  1. De poster Maak van afval geen zwerfafval. Download deze poster en hang deze op uw mededelingenborden.
  2. De online regelhulp Clean Sweep om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze regelhulp brengt in kaart of en waar rest- en zwerfafval kan ontstaan in kunststof- en rubberverwerkende bedrijven. Deze regelhulp is gratis voor NRK-leden.
  3. Bij voldoende animo organiseren wij een webinar voor projectleiders om uitleg en antwoord op alle vragen te geven.

Register Clean Sweep
Als u mee doet, publiceren wij dat, met uw goedkeuring, in het online register op onze website. U versterkt hierdoor de uitstraling van Operation Clean Sweep en u geeft aan dat u acties neemt om zwerfafval te voorkomen.

Onderstaande lidbedrijven hebben de toetredingsverklaring Clean Sweep al ondertekend. Zij verklaren werk te maken van het voorkomen van rest- en zwerfafval binnen en buiten het bedrijf. Zo leveren zij een bijdrage aan good housekeeping van de rubber- en kunststofindustrie.

NRK-lidbedrijven

   
Naam bedrijf Contact Website
Oerlemans Plastics
Johan Kranenbroek
www.oerlemansplastics.nl
Perfon Rob de Leeuw www.perfon.nl
Fardem Packaging Mark Dop www.fardem-packaging.nl
Oosterwolde Plastic Industrie Diederik Tibosch www.opi-plastics.nl
Plasthill Marco van Toor www.plasthill.nl
Alligator Plastics Wietse Wissema www.alligator-plastics.nl
Broeckx Plastic Recycling Ad Broeckx www.broeckx.nl
Uxem Suzanne Berghuis www.uxem.com
PolyProducts Jan Schrama www.polyproducts.nl
SPHERE Nederland Gert Jan Olthoff www.sphere-nederland.nl
Forbo-Novilon Vanessa Klumper www.forbo.com
Flex Film International Marcus Gillioen www.flexfilm.nl
Cumapol  Marco Brons www.cumapol.nl
Schoeller Allibert Robbert-Jan ter Horst www.schoellerallibert.com
     
     
     

Meer informatie?
Neem contact op met Erik de Ruijter, e-mail deruijter@nrk.nl, (070) 444 06 60.

            

 
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014