Home > Agenda > Bijeenkomst
24-04-2019 Bijeenkomst Informatieplicht Energiebesparing


Op 1 juli 2019 gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Op dat moment moeten bedrijven hebben aangetoond wat zij precies aan energiebesparing doen. De NRK helpt bedrijven er aan te voldoen met NRK E-comply.

Juli is al over 3 maanden, dus voor wie nog aarzelt: het is tijd nu in actie te komen.
Kom op 24 april naar de NRK informatiebijeenkomst in Oisterwijk en u hoort er alles over.

Professionele support met NRK E-comply
Eind 2018 is NRK gestart met een pilot van NRK E-Comply waaraan enkele leden meedoen. De deelnemers zijn erg positief: zij behalen goede resultaten en besparen energie en geld. NRK zet het initiatief daarom door en biedt leden (huidige en toekomstige!) onder de naam NRK E-comply professionele support in samenwerking met BlueTerra en andere energieadviseurs met ervaring in onze industrie.

Met NRK E-Comply sluit u voor 4 jaar een contract en wordt u door energieadviseurs begeleid met kennis en ervaring van onze sector. Door deel te nemen voldoet u effectief aan de geldende wettelijke verplichtingen en bespaart u energie en geld. Bovendien helpt het u bij het realiseren van ambitieuzere doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Dubbel profijt dus.

Wat houdt de informatieplicht in?

Bedrijven die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Dat betekent dat zij alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar, de termijn waarop de investering door de besparingen is terugverdiend. In 2019 verandert de wet: naast de energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht. Vóór 1 juli 2019 moet u in een internet module hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

  • NRK-deelnemers aan het convenant MJA3 (Meerjarenafspraken energie-efficiëntie) voldoen automatisch aan de informatieplicht.

Vijftig maatregelen RKI
Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat de Erkende Maatregelenlijst (EML) uit vijftig maatregelen. Deze betreffen de schil van het gebouw (of de gebouwen), de aanwezige faciliteiten en de werkprocessen. Voorbeelden zijn het isoleren van de gebouwschil, het per ruimte naregelen van de temperatuur en het energiezuinig opwekken van perslucht. De EML geeft behalve een omschrijving van de maatregelen ook informatie over de techniek en de technische en economische randvoorwaarden.Tijdens de sessie gaat u actief aan de slag met enkele maatregelen.

Doe mee met NRK E-comply
Heeft u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de aanstaande Informatieplicht Energiebesparing? Kunt u hulp gebruiken bij het realiseren van ambitieuzere doelstellingen? Deelname aan NRK E-Comply waarborgt dat u zonder veel rompslomp aan de eisen voldoet én forse energiebesparingen realiseert, nu én straks.

  • De eerste stap zet u door u aan te melden voor deze bijeenkomst 24 april 2019
  • Stuur een mail naar goudsmit@nrk.nl
  • De bijeenkomst is kosteloos bij te wonen
Programma
  • 07.30 u  inloop met ontbijtbuffet
  • 08.00 u  start bijeenkomst
  • 10.00 u  einde bijeenkomst
U kunt zich niet meer inschrijven.