Home > Agenda > Bijeenkomst
02-10-2019 NRK CIRCO track Single-use plastics | 2/10 - 18/10 - 1/11 centraal in Nederland, volgt z.s.m.


Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen van bedrijven die single-use verpakkingen en disposables produceren en de retail (on-the-go) bedrijven, die dit op de markt brengen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om horeca, food-retailbedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt de circulaire business in gang gezet. Deze CIRCO track Single-use plastics start 18 september. Aan de track kunnen maximaal 10 bedrijven meedoen met 2 personen per bedrijf. 

  

Voor wie?
Bedrijven en retailers van voedingsmiddelen voor de horeca en ‘on-the-go’ markt produceren en gebruiken een grote hoeveelheid verpakkingen en disposables. Deze verpakkingen en disposables worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden grotendeels in het restafval of erger nog, ze eindigen als zwerfafval in het milieu. Dit is geen goed gesloten circulair systeem, waarin veel waarde verloren gaat in de keten. Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven op weg geholpen in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

8 goede redenen om mee te doen:
Meedoen is een 'one time opportunity': dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!
Download de flyer en lees 8 goede redenen om aan te haken. 

Benodigde investering
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500 gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen meedoen aan 3 volledig verzorgde workshopdagen. 
(De feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Aanmelden:
De CIRCO track wordt georganiseerd in samenwerking met NRK Verpakkingen en verzorgd door ervaren trainers van Partners for Innovation en Generous Minds. Er is slechts ruimte voor de deelname van 10 bedrijven, 2 personen per bedrijf. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@nrkverpakkingen.nl.

Klik hier voor meer informatie of download de flyer.

 

Programma

Dag 1 -  Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire design principes.

Dag 2 -  Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3 - tbd - Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.