Home > Agenda > Bijeenkomst
03-10-2019 NRK CIRCO track PET trays | 3/10 - 14/10 - 31/10 Nieuwegein - Emmen


PET schalen worden op grote schaal toegepast voor de verpakking van vlees. Deze verpakkingen worden door Kunststof Sorteer Installaties gescheiden en komen terecht in de PET stroom of soms zelfs in de PET schalen stroom. Helaas zijn de meeste PET schalen niet ontworpen met het oog op recycling. Ze kunnen onder andere meerlaagse topfolie, labels, vochtabsorbeerders, inlays, hotmelt of rekwikkelfolie bevatten. Dit maakt goede recycling onmogelijk. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf in samenwerking met je keten op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Aan de track kunnen maximaal 10 bedrijven meedoen met 2 personen per bedrijf. 

   Visual: Wisp Design i.o.v. DuFor

Voor wie? 
Bedrijven in de kunststofketen die PET trays voor proteïne bevattende voeding (vlees/vis/kip/vega) produceren, vullen en sealen, verwerken, verkopen, inzamelen en mechanisch of chemisch recyclen. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

8 goede redenen om mee te doen:
Meedoen is een 'one time opportunity': dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!
Download de flyer en lees 8 goede redenen om aan te haken. 

Benodigde investering:
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500 gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen meedoen aan 3 volledig verzorgde workshopdagen. 
(De feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Aanmelden:
De CIRCO track wordt georganiseerd in samenwerking met NRK Verpakkingen en verzorgd door ervaren trainers van Partners for Innovation en Generous Minds. Er is slechts ruimte voor de deelname van 10 bedrijven, 2 personen per bedrijf.
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@nrkverpakkingen.nl.

Download de flyer

Programma

Dag 1 -  Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulair design-principes. Tevens vindt er een rondleiding plaats bij een kunststof sorteer- of  recyclingbedrijf, zoals Attero, Omrin/HVC/Midwaste of Cumapol. 

Dag 2 -Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten. 

Dag 3 - Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

 

U kunt zich niet meer inschrijven.