Home > Agenda > Bijeenkomst
25-11-2020 Nationaal Recycling Congres | online online webcast


Op 25 november 2020 staat het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal tijdens een twee uur durende online conferentie vanuit de studio van de Fokker Terminal in Den Haag. De livestream begint om 14.00 uur. NRK Recycling is mede-initiatiefnemer van dit congres. 

Tijdens het online congres ontvouwen de partners onder dagvoorzitterschap van wetenschapsjournalist en TV-persoonlijkheid Anna Gimbrère, en in aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W, hun gezamenlijke visie op de rol van onze branches bij de totstandkoming van een circulair Nederland. Welke voorwaarden zijn er vanuit hun perspectief nodig om zover te komen? Columnist en economieredacteur Mathijs Bouman zal ingaan op de economische impact van Nederland Circulair. En tussendoor zullen koplopers uit eigen kring op het podium aan het woord zijn om met praktijkvoorbeelden van innovatieve oplossingen het belang van professioneel hergebruik en recycling te onderstrepen.
 
Via het online congresplatform wordt in de weken na de conferentie elke week een ‘Koploper van de Week’ uit de recyclingbranche centraal gesteld. Op 2, 9 en 16 december staan gedurende drie kortere vervolgsessies steeds drie ‘Koplopers in Recycling’ centraal. Het voorlopige programma voor de hele reeks is hier te zien. Deelname aan congres en de sessies is gratis, en deelnemers kunnen zich hier aanmelden op het platform.


In 2020 is het honderd jaar geleden dat de Amsterdamse lompen- en schroothandel zich organiseerde. Circulariteit is voor de recyclingsector dus al ruim een eeuw core business. De sector innoveert, investeert en draagt zo bij aan de circulaire economie. Samenwerking met alle ketenpartners in de recyclingsector is het devies, waarbij opgedane kennis en ervaring met elkaar worden gedeeld. De partners in de recyclingsector bundelen nu hun krachten. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op het belang van de recyclingbranche voor de circulaire economie.

Programma

Klik hier voor het voorlopige programma van het online Nationaal Recycling Congres.