Home > Agenda > Bijeenkomst
13-04-2021 Informatiesessie over EU-fondsen: Duurzaamheid online webinar


Het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Commissie is dit jaar begonnen. Daarbij horen (nieuwe) Europese subsidieprogramma’s en –instrumenten, die financieringskansen voor het Nederlandse bedrijfsleven bieden. 
 

Op 13 april organiseert VNO-NCW een webinar om te kijken welke kansen de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven biedt. En specifieker, hoe kunnen de beschikbare EU-fondsen de komende jaren ondersteunen bij verduurzaming van Nederlandse bedrijven?

Het webinar op 13 april (13.30 tot 15.00 uur) is de eerste uit een serie webinars over EU-fondsen. De sessie heeft als doel om brancheverenigingen en bedrijven te informeren over de EU-financieringsmogelijkheden die kunnen ondersteunen in de verduurzamingstransitie die Nederlandse bedrijven de komende jaren door zullen maken.

Om de beschikbare EU-fondsen inzichtelijk te maken heeft kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland een digitale brochure gemaakt met informatie over al deze fondsen, de specifieke kansen voor het mkb, de aanvraagprocedure en het eerste aanspreekpunt. Klik hier om de brochure te downloaden. Tijdens de verschillende webinars zal steeds een specifieke uitdaging voor het bedrijfsleven centraal staan. Samen met experts wordt gekeken hoe de EU-fondsen bedrijven met deze uitdaging kan ondersteunen.