Home > Agenda > Bijeenkomst
02-11-2021 CIRCO Track Kunststof verpakking in de bouw | 2 - 16 - 30 nov online


Op 2, 16 en 30 november wordt de CIRCO Track Kunststof verpakking in de bouw georganiseerd. Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten.

Ze worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen!

CIRCO biedt in samenwerking met KIDV, Valipac en NRK een workshopreeks (Track) aan voor bouwbedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van circulaire verpakkingen te verkennen en uit te werken. Valipac heeft in België een systeem opgezet voor het scheiden van krimphoezen en rekwikkelfolies op de bouwplaats, inclusief de inzameling en recycling en het toepassen van het recyclaat terug in krimphoezen. Hierdoor zullen we ons laten inspireren en we gaan op zoek naar gezamenlijke oplossingen voor de Nederlandse markt.

Lees meer voor alle informatie over deze Track

Programma

Deze Track vindt plaats op 2, 16 en 30 november 2021.