Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
01-09-2022 CIRCO Track Track – Met zorg verpakt I 1 - 15 - 22 september NTB

Deze CIRCO Track kan zorginstellingen, afvalverwerkers, leveranciers en producenten van zorgproducten helpen om de grote afvalberg vanuit de zorg te verminderen. Zorginstellingen kopen een groot deel van hun afval in. Dat kan en moet anders, want zorginstellingen hebben een plicht om hun afval te verminderen waarop wordt toegezien. Het terugdringen van afval lukt alleen als de gehele keten meewerkt. Waar begin je dan?

Het nieuwe plastic probleem
Jaarlijks produceren zorginstellingen tonnen aan medisch- en restafval dat in de verbrandingsoven terecht komt. Om te weten waar zorginstellingen de meeste milieu-impact en kosten-impact maken, hebben Dijklander Ziekenhuis en zorginstelling Omring een inkoop en magazijn check gedaan: Wat kopen we veel in? Bij wie? Hoe is het verpakt? In welke hoeveelheden? 

Dit onderzoek leerde ons dat het hoog tijd is om extra aandacht te besteden aan de verpakkingen die in de zorg worden gebruikt. Waarom? De meeste verpakkingen zijn niet herbruikbaar en niet recyclebaar. 

Urgentie in de zorgsector
Binnenkort tekenen veel zorginstellingen de nieuwe Green Deal Zorg. Daarin worden duurzame prestatie-afspraken tussen overheden en zorginstellingen op inzet en resultaat vastgelegd. Nederland wil in 2030 voor 50% circulair zijn. De zorgsector is een grote ‘industrie’ die daarin het verschil kan maken. Daarvoor is ketensamenwerking nodig.

Deze CIRCO-track helpt om samen tot een oplossing te komen voor het probleem van verpakkingen in de zorg die nu niet herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Circulaire economie
In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dat geldt ook voor verpakkingen. Dit vraagt om het (her)ontwerpen van producten, diensten en businessmodellen, en dus om nieuwe ketens en samenwerkingen. Een CIRCO Track brengt ketenpartners bij elkaar, en helpt ze helpt ze praktisch op weg met circulair ondernemen. 

Voor wie? 
Deze CIRCO Track wordt georganiseerd door Impact Hub Nederland in samenwerking met Circulair Westfriesland, Dijklander Ziekenhuis, en zorginstelling Omring, namens de Circo Hub Noord-Holland voor bedrijven uit de regio (LET OP! Het is niet noodzakelijk om in als bedrijf in Noord-Holland gevestigd te zijn voor deelname!):

  • Leveranciers en producenten van medische middelen/producten
  • Zorgverzekeraars 
  • Zorginstellingen
  • Afvalverwerkers
  • Overige ketenpartners zoals banken, overheid, etc.

Meer informatie en/of aanmelden? Klik hier!

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarop er fysiek en online contact is met de trainers. Op deze momenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt.

Dag 1 Initiate workshop (halve dag, fysiek)
Je maakt kennis met de andere deelnemers en gaat aan de slag met het product of de dienst van jouw bedrijf. Samen duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling zitten. Hier zitten de circulaire kansen!

Dag 2 Ideate workshop (halve dag, online)
Je deelt je ambities met andere deelnemers, zodat zij nuttige input kunnen geven. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. Je ontwikkelt je circulaire businessmodel of (her)ontwerpt je product en/of dienst.

Dag 3 Implement workshop (halve dag, fysiek)
Samen bekijken we de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor je bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en je bedenkt hoe je eventueel klanten, collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Dit is de basis voor de laatste stap, waarin je een doordachte pitch voorbereidt.