Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe privacywetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren daarom de komende tijd vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten (Amsterdam, Den Haag, Veldhoven, Oosterbeek, Oranjewoud) over de AVG.
NRK-lidbedrijven zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG?
  • Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken?
  • Wat is een Privacy Impact Assessment?
  • Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig?
  • Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?
  • Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de data en locaties van de voorlichtingsbijeenkomsten, de kosten en om aan te melden op de website:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014