Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Rapport inzet bioplastics in circulaire economie gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma heeft op 24 oktober een rapport van CE Delft over de inzet van bioplastics in een circulaire economie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport 'Biobased Plastics in a Circular Economy' is mede relevant voor het opstellen van de transitieagenda’s circulaire economie, die momenteel in ontwikkeling zijn als uitwerking van het Grondstoffenakkoord. Het rapport onderschrijft het beleid van de NRK. 

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ is aangekondigd dat in 2017 een kabinetsvisie wordt opgesteld met betrekking tot de inzet van biobased kunststoffen. In de motie Van Gerven wordt gevraagd om bioafbreekbare plastics te stimuleren. In dit rapport wordt alle huidige kennis over en ervaring met bioplastics samengebracht en gepresenteerd. Het rapport is in het Engels opgesteld, omdat dit rapport tevens kan dienen als input voor de EU Plastics Strategie van de Europese Commissie die naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd.

De Nederlandse samenvatting met een uitgebreide uitwerking van de conclusies begint op pagina 10

 

Klik op de afbeelding en download het rapport.

Wat zijn de belangrijkste conclusies:

  1. Biobased plastics kunnen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
  2. Biobased plastics kunnen bijdragen aan het verlagen van de vraag naar fossiele grondstoffen, maar dragen bij aan een toename van het gebruik van natuurlijke grondstoffen.
  3. Toepassing van bioafbreekbare plastics is aan te raden voor toepassingen waar bioafbreekbaarheid de kern van de functionaliteit is of waar er additionele voordelen zijn (bijvoorbeeld GF-zakjes; meer inzameling van GF-afval).
  4. Afbreekbare biobased plastics kunnen in sommige toepassingen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van plastics naar de bodem en naar water, maar vormen geen directe oplossing voor het zwerfvuil. Bioafbreekbare kunststoffen vormen geen oplossing voor de zwerfvuilproblematiek (afbraak is te langzaam).
  5. Voor een circulair en milieukundig optimaal systeem dient mechanische recycling geoptimaliseerd en de input verduurzaamd te worden, deels met biobased plastics.


Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014