Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Vul de enquête in over het NRK Energienetwerk

Het kabinet Rutte III heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd met daarin de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te beperken. Energiebesparing en energietransitie zijn de komende jaren daarom zeer belangrijke speerpunten in het overheidsbeleid. Van de industrie wordt een grote bijdrage aan energie- en CO2-besparing verlangd. Dit gaat gepaard met forse aanscherping van de regelgeving en handhaving op energiebesparing voor alle bedrijven en dus ook voor alle NRK-lidbedrijven!

De NRK wil haar leden graag helpen. Door middel van een enquête wil de NRK informatie inwinnen over de houding, kennis, aanpak en wensen ten aanzien van de dienstverlening rond energiebesparing. Hiermee kunnen wij ons standpunt bepalen en de ondersteuning voor u optimaliseren. Geef uw input via een korte NRK Energie Enquête

Opzet NRK Energienetwerk
De NRK-werkgroep EHS (Environment, Health & Safety) is bezig met een plan voor de opzet van het NRK Energienetwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring met de MeerJarenAfspraken Energiebesparing MJA3. Al jaren nemen ruim 100 NRK bedrijven deel aan dit programma. Hiermee voldoen deze bedrijven aan de energiebesparingsverplichtingen, zijn zij koplopers op het gebied van energiebesparing en besparen ze energiekosten. Door de jarenlange facilitering van het MJA3 programma heeft NRK veel ervaring met het begeleiden van bedrijven en het opzetten van energiebesparingsprojecten.

Doel Energienetwerk
Het NRK Energienetwerk heeft als doel alle NRK-bedrijven optimaal te ondersteunen om op de meest effectieve wijze toe voldoen aan minimaal de geldende wettelijke eisen, maar ook bij het realiseren van ambitieuzere doelstellingen op het gebied van energiebesparing.

Meer informatie staat in de onlangs verschenen nieuwsbrief.

 

Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014