Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Kunststofafval als grondstof: doe mee aan pilots

De hoeveelheid plastic afval die de wereld overspoelt is een actueel probleem. Er zijn dringend oplossingen nodig en actieve samenwerking in de keten. MVO Nederland start daarom samen met Rijkswaterstaat en Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen het programma Kunststof verpakkingsafval als grondstof. Producenten en inkopers worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Het actie- en innovatieprogramma Kunststof verpakkingsafval als grondstof stimuleert de toepassing van recyclaat van kunststof verpakkingsafval in producten via zes innovatiepilots en zes tot negen inkooppilots. Belangrijk voor de circulaire economie en ook voor het terugdringen van de CO2-emissies van kunststofproducten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar te laten aansluiten, dringen we het gebruik van primaire grondstoffen terug en komen we dichter bij een circulaire economie. Produceert uw bedrijf kunststoffen en wilt u de alternatieven voor primaire grondstoffen verkennen? Of wilt u als inkopende of leverende organisatie meer circulariteit in de kunststofketen brengen? Tot 10 oktober kunt u uw voorstel indienen op www.kunststofhergebruiken.nl.

Innovatiepilots
De innovatiepilots zijn bedoeld voor producenten van kunststof (producten), sorteerders, verwerkers en kennisinstellingen en gericht op innovatie met het oog op nieuwe toepassingen voor kunststofrecyclaat en de ontwikkeling van nieuwe kunststof verpakkingen die geschikt zijn voor recycling. Neem voor meer informatie over de inkooppilots contact op met Pascal Zoetbrood van het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen: pzoetbrood@kidv.nl.

Download de factsheet met alle informatie of kijk op de website:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014