Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Leden bepalen 20 circulaire prioriteiten

NRK en PlasticsEurope Nederland zijn twee van de stuwende krachten geweest achter de totstandkoming van de Transitieagenda Kunststoffen (en rubber). Het lijvige rapport, dat half januari gepresenteerd is, bevat voorstellen voor maatregelen, interventies en projecten. Daarna lag de bal bij de leden. Op 16 april is een grote groep enthousiaste leden in Nieuwegein bij elkaar geweest om een selectie te maken uit alle voorstellen. Deze inspirerende en zeer interactieve bijeenkomst heeft voorlopig geresulteerd in een lijst met 20 prioriteiten.

PRIORITEITENOVERZICHT:

1. Preventie

- Ketenpartijen hanteren circulair ontwerpen met andere businessmodel;
- Multi layers - preventie, herontwerp en betere recycling;
- Realisatie ontwikkelingsrichtlijn circulair ontwerpen;
- Overzicht producten die transformeren van eenmalig naar meermalige toepassing.

2. Vraag en aanbod recyclaat
- Dring verbranding van grondstoffen terug;
- Gezamenlijke afspraken zuiverheid recyclaat;
- Onderzoek naar verbetering sortering monostromen;
- Technologie voor hergebruik rubber op basis van marktvraag;
- Actieplan chemische recycling.

3. Kwaliteit, rendement, hernieuwbaar
- Hoe kun je demontabel bouwen?;
- Verbeteren kwaliteit plastic verpakkingsafval en vergoeding vergelijkbaar afval;
- Financiële arrangementen effectieve retoursystemen;
- Actieplan kwaliteit recyclaat;
- Actieplan meer en betere sortering;
- Nederlandse Techniche Afspraak (NTA) voor recyclaat.

4. Strategische ketensamenwerking
- Sneller verspreiden goed werkende voorbeelden, technieken;
- Versnelling in opschaling door exposure van successen;
- Masterplan duurzaam en circulair onderwijs;
- Verken slimme routesystemen;
- Strategie van afvalbedrijven over transformatie van verbrander naar recycler.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014