Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Robotisering geen gevaar volgens industriële bedrijven

Meer dan 90% van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die digitalisering en robotisering brengen. Meer dan de helft (53%) verwacht dat het werk van karakter zal veranderen, maar dat de werkgelegenheid gelijk blijft. Eén op de vijf denkt zelfs dat de werkgelegenheid er door zal toenemen. Dat blijkt uit een enquête onder ondernemers uit de Nederlandse industrie ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie die op 10 september heeft plaatsgevonden.

Nederlandse industriële bedrijven hebben wereldwijd een sterke positie. De industrie verwacht deze positie uit te kunnen breiden door komende jaren met name te investeren in nieuwe producten en diensten (85%), nieuw personeel en opleidingen (65%) en energiebesparing (55%). Zo’n 60% ziet verduurzaming van producten en processen als een topprioriteit. Bij dat laatste gaat het om een breed scala aan ingrepen van verdere energiebesparing tot het realiseren van energiezuinige producten, hergebruik van grondstoffen en CO2-reductie. 

Tekort aan goede mensen
Als meest belemmerende factoren voor groei worden genoemd het tekort aan goed opgeleid personeel (80%) en de regelgeving in Nederland (65%). Met name de arbeidsmarktregelgeving wordt als knellend ervaren. Twee op de vijf ondernemers noemt verder het ontbreken van gelijk speelveld of oneerlijke concurrentie als een bedreiging. 
Het industriebeleid van het kabinet krijgt een voldoende (55%) maar dit kan sterk worden verbeterd door veel meer prioriteit te geven aan onderwijs en innovatie, aldus de respondenten. Daarna volgen arbeidsmarkt en regeldruk als terreinen waar dus stappen moeten worden gezet. 

Meer lezen: 

 
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014