Wachtwoord vergeten Account aanvragen

NRK-bijeenkomsten energiebesparing en inclusief ondernemen

In Nederland zijn bedrijven verplicht om energie te besparen volgens de zogenaamde energiebesparingsplicht. Die verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd tot 5 jaar. Op 1 juli 2019 komt daar een verplichting bij: de informatieplicht energiebesparing. 

Een andere ontwikkeling is dat bedrijven ook arbeidsgehandicapten in dienst moeten nemen, het zogenaamde inclusief ondernemen. Is dat een maatschappelijke opdracht of juist een kans op de arbeidsmarkt? Als het bedrijfsleven deze opdracht voldoende oppakt, komen daar geen verplichtingen voor. Logisch, want er zijn voldoende redenen om te starten met inclusief ondernemen. 

1 juli 2019 lijkt nu nog ver weg, en een quotum voor arbeidsgehandicapten ook. Toch is het belangrijk dat u nu al in actie komt.
Meld u nu aan voor de NRK-regiobijeenkomsten op 22 of 26 november aanstaande en u hoort alles over de informatieplicht energiebesparing en inclusief ondernemen.

Wat betekent de informatieplicht?
Alle bedrijven die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 via een internetapplicatie doorgeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De overheid controleert op basis van de informatie die wordt doorgegeven of uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht.
De maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten (EML) per sector.

Voor welke bedrijven geldt de informatieplicht niet?
- Bedrijven die minder dan 50.00 kWh én minder dan 25.000 m³ aardgas gebruiken.
- Deelnemers aan MJA3 voldoen via MJA3 aan de informatieplicht.

Hoe pak ik de informatieplicht aan voor mijn bedrijf?
NRK organiseert de komende maanden diverse regiobijeenkomsten waarin de nieuwe informatieplicht en de energiebesparingsplicht centraal staan. U hoort tijdens deze bijeenkomsten:
- welke verplichtingen u heeft,
- wat deze precies inhouden, 
- op welke wijze u aan deze verplichtingen kunt voldoen.

WBSO, innovatiebox en inclusief werkgeven
Naast dit hoofdthema is er tijdens de bijeenkomst een pitch over WBSO en de innovatiebox, gevolgd door een sessie over inclusief werkgeven. Is dat een maatschappelijke opdracht of een kans op de arbeidsmarkt? Een collega uit de sector deelt zijn ervaringen over het samenwerken met mensen met een arbeidsbeperking.
We sluiten het programma af met de NRK filehap, zodat u na de files snel naar huis rijdt. 

NRK Energy Comply
Tijdens deze regiobijeenkomsten wordt ook NRK Energy Comply gelanceerd. Met Energy Comply voldoet uw bedrijf op effectieve wijze aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast bespaart u energie, verlaagt u uw energiekosten en wordt uw CO2 uitstoot minder!
Hoe werkt het? Bij NRK Energy Comply sluit u een abonnement af voor een cyclus van 4 jaar. Tijdens die periode wordt u door energieadviseurs met kennis en ervaring van onze sector begeleid. Zij weten welke maatregelen u kan nemen om energieverbruik en energiekosten te verminderen en te voldoen aan uw verplichtingen.

Bijeenkomsten op 22 en 26 november
NRK Energy Comply is ontwikkeld in samenwerking met BlueTerra en met subsidie van de provincie Gelderland. De eerste regiobijeenkomsten vinden daarom plaats in de provincie Gelderland. Ze zijn echter toegankelijk voor alle bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie in Nederland.
U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst op 22 november in Epe of 26 november in Doorwerth. Meld u snel aan want het aantal plaatsten is beperkt.

Programma:
15.00 uur - start bijeenkomst

  • Informatieplicht Energiebesparing (uitleg energiebesparingsplicht, informatieplicht & Erkende Maatregellijsten, lancering NRK Energy Comply aanpak en aanbod provincie Gelderland)
     
  • WBSO & Innovatiebox (welke voordelen biedt WBSO en welke voordelen biedt de innovatiebox?)
     
  • Inclusief werkgeven: maatschappelijke opdracht of kans op de arbeidsmarkt? Veel bedrijven vragen zich af  of ze mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen. Met behulp van ervaringen uit onze eigen sector gaan we in op vragen als: Welke kansen biedt inclusief werkgeven? En welke hindernissen moet een bedrijf nemen? Voor wie is inclusief werkgeven mogelijk en hoe pak je dat eigenlijk aan?

‚Äč18.00 uur - Wrap-Up en filehap

19.00 uur - Einde bijeenkomst

U kunt alle informatie over de aanstaande verplichtingen en de regiobijeenkomsten nalezen in de flyer:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014