Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Projecten gezocht betere kwaliteit PMD bedrijfsafval

Bedrijven die de kwaliteit van het gescheiden PMD-verpakkingsafval in hun organisatie willen verhogen, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning die Rijkswaterstaat biedt vanuit het programma 'Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval'. Dit programma helpt ondernemers en organisaties om het restafval te verminderen door anders met PMD-verpakkingsafval om te gaan. 'Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding' is onderdeel van het programma.

Met ondersteuning van Rijkswaterstaat ontwikkelen bedrijven een pakket aan maatregelen voor gedragsbeïnvloeding van doelgroepen, zoals bijvoorbeeld bezoekers, toeristen, schoonmakers of anderstaligen. Het stimuleren van deze doelgroep is doorslaggevend bij het bereiken van een goede kwaliteit PMD-verpakkingsafval. Bedrijven ontvangen een ondersteuning van € 30.000 voor het opstellen van een pakket aan gedragsmaatregelen. Deze steun stelt een bedrijf in staat om de kwaliteit van de afvalscheiding van PMD-verpakkingsafval te verbeteren, zodat het afval beter gerecycled kan worden. Daarnaast worden de 'lessons learned' beschikbaar gemaakt voor andere bedrijven en organisaties.
 

Projectvoorstel indienen voor 15 december
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor ondersteuning, moeten hun projectvoorstel indienen voor 15 december 2018. Daarna worden er twee projecten geselecteerd die de ondersteuning ontvangen.
Kijk voor meer actuele informatie op www.pmdbedrijfsafval.nl. Daar staan ook de voorwaarden en het format voor het indienen van uw projectvoorstel. Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014