Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Meebeslissen over de uitwerking van Circulaire Economie

NRK en PlasticsEurope hebben in juni dit jaar een Stuurgroep Circulaire Economie opgericht. Deze stuurgroep wil zorgen dat belangrijke projecten van de grond komen, waardoor onze bedrijven bijdragen aan die duurzame ontwikkeling en onze rubber- en kunststofproducten dus goed passen in de circulaire economie. Wij zijn op zoek naar ondernemers die willen meebeslissen over de verdere uitwerking van het beleid en het programma. Sluit u aan?

In een bijeenkomst op 16 april 2018 hebben leden hun prioriteiten voor verduurzaming en de circulaire rubber- en kunststofeconomie gekozen. Deze prioriteiten zijn later aangevuld en ingedeeld in een van de 5 Re’s. Die acties moeten nog wel vertaald worden naar concrete projecten. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen welke acties en projecten het eerst moeten worden uitgewerkt. Kortom, we moeten onze verduurzaming vertalen in een concreet actieprogramma. Om dat goed te doen, is de inbreng van ondernemers cruciaal. Ons programma moet immers aansluiten bij de praktijk van de bedrijven! 
Bekijk de presentatie en zie dat de verschillende acties zijn ingedeeld bij een 'Re'. En we zitten natuurlijk niet stil. Bij meerdere acties ziet u de namen van een organisatie die al actief is.

Deelname aan een werkgroep
Er zijn vier werkgroepen waarvoor u zich kunt opgeven. Iedere werkgroep richt zich op en van de grote afzetmarkten: Verpakkingen, Bouw & Infra, B2B & Automotive en Consumentenproducten.
Ons verzoek is om u aan te melden en mee te beslissen. Een werkgroep komt waarschijnlijk twee keer per jaar bijeen, zodat uw tijdbeslag beperkt is! En, het mes snijdt aan twee kanten: u helpt uw eigen bedrijf en de branche als geheel. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Graag horen wij voor 11 januari 2019 of wij op uw inbreng mogen rekenen.

Meer informatie:
Heeft u vragen? Bel of mail naar de Stuurgroep Circulaire Economie RKI,
Erik de Ruijter,  (070) 444 06 60. Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014