Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Financiering voor praktijkgericht onderzoek met de KIEM-regeling

Vanuit het Regieorgaan SIA worden dit jaar drie nieuwe KIEM-regelingen geopend voor het bedrijfsleven en de publieke sector voor verkennend onderzoek door de hogescholen.
KIEM-hbo 2019 biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies en de regeling is deze keer themavrij. Hogescholen kunnen maximaal 20.000 euro per project aanvragen, de deelnemers dragen hieraan 10.000 euro  bij.
Het totale budget voor deze call is naar verwachting 2,6 miljoen euro. De regeling wordt geopend in juni en het eerste ophaalmoment is in september.

KIEM-ce
De KIEM-ce regeling bouwt voort op de KIEM-VANG regeling, ontstaan uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050
De KIEM-ce regeling stimuleert verkennend praktijkgericht onderzoek op het gebied van circulaire economie met de focus op de ketens en sectoren die prioriteit hebben gekregen in de transitieagenda's voor versnelling naar een circulaire economie. Hogescholen kunnen maximaal 20.000 euro aanvragen per project, de deelnemers dragen hieraan 10.000 euro bij. Het totale budget voor deze call is 520.000 euro. De regeling wordt geopend half april en het eerste ophaalmoment is in mei.

KIEM GoChem
De KIEM GoChem sluit aan bij het nieuwe innovatieprogramma in de chemie (lancering GoChem op 5 december 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer).
Doel is om MKB’ers in de chemische industrie te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten die bijdragen aan de groene innovatie in Nederland. In het programma GoChem worden de innovatieve mkb’ers in de chemische industrie verbonden met de kennisinstellingen, zoals hogescholen en universiteiten.
Deze KIEM-regeling is gericht op een aantal belangrijke thema’s in de chemische industrie zoals bronnen en grondstoffen, chemische processen en hergebruik en recycling. Per project kan maximaal 40.000 euro aan subsidie worden aangevraagd met een cofinanciering van de MKB chemische industrie van 10.000 euro. Het totale budget voor deze call is 1,6 miljoen euro. De regeling opent half april. Het eerste ophaalmoment is in mei.
Het projectidee moet worden voorgelegd aan het  programmateam van GoChem. Het aanvraagformulier staat op de website gochem.

Heeft u interesse hieraan deel te nemen, meldt uw idee bij Erik de Ruijter of rechtstreeks bij de betreffende HBO-lector.
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014