Wachtwoord vergeten Account aanvragen

FPA: ‘Flexibele koffiezak meest duurzaam’

In opdracht van Flexible Packaging Association (FPA) heeft bureau PTIS onderzoek gedaan naar duurzame voordelen van flexibele verpakkingen. PTIS heeft hiertoe zes Life Cycle Assessment (LCA) casestudies gedaan waarbij de flexibele verpakking wordt vergeleken met een kunststof bus en een stalen blik.

Uit de resultaten van de casestudies blijkt dat flexibele verpakkingen minder CO­2-uitstoot, minder verbruik van fossiele brandstoffen en minder waterverbruik hebben. Daarnaast scoort de verhouding product/verpakking en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal beter ten opzichte van de andere verpakkingen voor hetzelfde product (koffie).

Water
De gemalen koffie is verpakt in verschillende pakketformaten. Voor de LCA-casestudie van het opstaande flexibele zakje, het stalen blik en de rigide kunststof bus werden hun respectievelijke milieueffecten van begin- tot eindproces geëvalueerd. Het stalen blik verbruikt tijdens de materiaalontwikkelingsfase zestien keer meer water dan het flexibele zakje, voornamelijk voor het afkoelproces. De kunststof bus verbruikt tweemaal zoveel water dan de flexibele zak, voornamelijk tijdens het spuitgietproces.

Energie
Voor de productie van het stalen blik en de kunststof bus is veel meer energie nodig en is de CO2-uitstoot hoger dan voor het flexibele zakje. De broeikasgasemissie-uitstoot is voor de kunststof bus viermaal en voor het stalen blik zevenmaal hoger dan het flexibele zakje.
Het verbruik van fossiele brandstoffen is voor het stalen blik 453% en voor de kunststof bus  518% hoger dan voor het flexibele zakje.

Kortom, het flexibele staande zakje scoort beter op de CO2-uitstoot, het waterverbruik, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en materiaalafvoer ten opzichte van de andere verpakkingsformaten. Dit resulteert in een gunstige verhouding tussen product en verpakking.

De casestudie kan worden gedownload door hier te klikken.

FPA

Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014