Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Internationale AEPW in actie tegen plastic afval in het milieu

De Alliance to End Plastic Waste (AEPW) is 16 januari 2019 opgericht. Zij wil op internationaal niveau, in samenwerking met alle betrokken landen, grote (chemische) bedrijven en aanverwante partijen, het mondiale probleem van het plastic afval (dat in de oceanen terecht komt) helpen oplossen.
Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst vorig jaar van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) stond bovengenoemd thema op de agenda. Voor het mondiaal kunnen oplossen van dit gigantische plastic afval probleem is toen de onafhankelijke non-profit organisatie AEPW opgericht.

In de AEPW zijn circa dertig mondiale kunststofbedrijven, in de keten van producent tot afvalverwerker, vertegenwoordigd. De komende vijf jaar wordt 1,5 miljard dollar ingezet om plastic afval in het milieu tegen te gaan. Daartoe wil de alliantie grootschalige oplossingen ontwikkelen voor het terugdringen van plastic afval en het stimuleren van recycling van gebruikt plastic tot een circulaire kringloop.

Strategische samenwerking is nodig met steden met betrekking tot 1) afvalmanagement infrastructuur rivieren, 2) financiële bijdragen bij incubator-hubs circulair kapitaal, 3) ontwikkelen van ‘open source’, wetenschappelijk gebaseerd mondiaal informatieproject afvalmanagement bij universiteiten, hogescholen, 4) samenwerking met de Verenigde Naties voor scholing aan de meest urgente gebieden 5) ondersteunen van het project “Renew Oceans’.

De AEPW focust zich op de vier kernthema’s:
1) Verbetering infrastructuur recycling
2) Innovatie
3) Educatie en commitment
4) Opruimen.

Meer informatie op Alliance to End Plastic Waste

Meer informatie op Rethink 

Magazine nr 2 maart op VNCI
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014