Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Vernieuwde Branche RI&E rubber- en kunststofindustrie beschikbaar!

‘Mijn RI&E’ stuurt naar oplossingen voor wat écht belangrijk is!

Het met succes in 2012 geïntroduceerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie Instrument ‘Mijn RI&E©’ is door sociale partners in de rubber- en kunststofindustrie (RKI) grondig vernieuwd. ‘Mijn RI&E’ wordt door bijna 400 bedrijven in de sector gebruikt. De gepresenteerde vernieuwing maakt de succesvolle tool weer geheel bij de tijd. Sociale partners hebben de oplossingen aangepast aan de stand der techniek. Ook zijn belangrijke wijzigingen in de wetgeving verwerkt, zoals de rol van de preventiemedewerker en hoe om te gaan met psychosociale arbeidsbelasting.

‘Mijn RI&E’ focust op de belangrijkste risico’s in het bedrijf. Verder staat de oplossing voor een risico centraal en niet het risico zelf. Ook geeft ‘Mijn RI&E’ aan in welke mate de oplossingen gebruikt worden. Steunpunt RI&E heeft alle RI&E’s erkend als branche RI&E.

De Branche RI&E is opgesteld door de sociale partners samen met adviesbureau Arboplaats en geeft alle (gangbare) processtappen weer met de bijbehorende oplossingen voor vijf sectoren in de kunststof- en rubberindustrie. Dat zijn de sectoren thermoplasten, rubber, kunststof composiet, polyurethaanschuim en zacht PVC. Door deze aanpak geeft ‘Mijn RI&E’ een goed beeld van het bedrijf: het laat zien wat er allemaal goed geregeld is en waar het implementeren van bestaande oplossingen meer voor de hand liggend is dan weer nieuwe hulpmiddelen aan te schaffen.
 

Met bijna 400 deelnemende bedrijven menen sociale partners dat de insteek van ‘Mijn RI&E’ een succes is: de manier waarop een bedrijf zijn risico’s beheerst staat centraal. ‘Mijn RI&E’ focust op de prioritaire risico’s in de RKI en vervolgens op de oplossing in het bedrijf. Het gaat daarbij om de ‘Hoe-vraag’: HOE heb ik binnen mijn bedrijf het risico, van bijvoorbeeld te veel lawaai, beheerst?

Het gehele persbericht kunt u hier lezen.

 Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014