Wachtwoord vergeten Account aanvragen

28 miljoen subsidie voor klimaatinvesteringen in industrie

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Voor het bereiken van dit doel is vanaf 1 augustus 2019 een nieuwe RVO-regeling opengesteld. De subsidiemodule ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ stimuleert met 28 miljoen euro grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency en recycling.

De RVO-regeling (subsidiemodule) is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die hiervoor budgetten heeft vrijgesteld. Hiermee komt de regering tegemoet aan de rechterlijke uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak, waarbij de CO2-uitstoot snel moet verminderen, aansluitend bij het Klimaatakkoord.

Looptijd en aanvullende voorwaarden
De subsidiemodule is geopend van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020.
De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn gerealiseerd.
Belangrijk is dat het om omvangrijke projecten gaat. De te verlenen subsidie is per aanvraag minimaal 125.000 euro en maximaal 3 miljoen euro. Bedrijven mogen hiervoor niet de plannen in het kader van convenantafspraken (MJA/MEE) gebruiken.

Voor ondernemers in de industrie
Alleen ondernemers in de industrie kunnen subsidie aanvragen in het kader van milieuvoordeel bij de eigen bedrijfsactiviteiten.

Laat uw projectidee vooraf toetsen
Vanaf 1 augustus kunt u uw aanvraag indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Let erop dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is, laat het daarom vooraf toetsen.

Meer informatie over de RVO-regeling 

RVO

Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014