Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Workshop Pilots Di-Plast - eenvoudiger recyclaatgebruik

Workshop ‘Pilots in Di-Plast’: eenvoudiger recyclaat gebruiken in de bouw- en verpakkingssector
Het toepassen van kunststof recyclaat zal de komende jaren sterk moeten toenemen. Om dit te versnellen, is het belangrijk dat het verwerken van recyclaat zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Daarvoor zijn slimme hulpmiddelen of tools nodig.

Digitale hulpmiddelen
Via het EU Interreg subsidieprogramma Di-Plast ontwikkelen we dergelijke digitale tools om de inzet van recyclaat in de bouw- en verpakkingssector te vereenvoudigen.
Met behulp van pilotprojecten waarin verschillende bedrijven uit de gehele kunststofketen kunnen samenwerken, worden de tools geverifieerd en doorontwikkeld. Na de pilot-fase worden de tools breder beschikbaar voor de kunststofindustrie.

Samen tools ontwikkelen voor recyclaatgebruik
Op dinsdag 17 september, vanaf 14:00, wordt bij het Polymer Science Park in Zwolle een interactieve workshop gehouden om de tools en bijbehorende pilots verder vorm te geven. Tijdens deze workshop krijgen kunststofverwerkende bedrijven de kans om aan te geven welke tools ze nodig hebben en hoe deze eruit moeten zien. We nodigen u van harte uit om op deze middag in gesprek te gaan met alle consortium partners en uw wensen aan te geven. Tevens is deze workshop bedoeld om te kijken of u in aanmerking wilt komen voor een pilotproject. Aansluitend vanaf 16:30 is er een netwerkmoment.

Aanmelden en informatie workshop Pilots Di-Plast zie het agenda-item.
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014