Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Dutch Economic Outlook - Wachten op 'Europa

Het is onwaarschijnlijk dat de binnenlandse vraag in ons land op korte termijn flink zal aantrekken. Integendeel, de Nederlandse economie lijkt op weg naar een ‘triple dip’. Groei van de Nederlandse economie blijft afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Een oplossing van de huidige eurocrisis is hierbij essentieel.

De belangrijkste conclusies van deze uitgave van de Dutch Economic Outlook zijn:
· Enkele voor ons land belangrijke economieën verliezen hun groeikracht. Zorgelijk is vooral dat de Duitse economie aan kracht dreigt te verliezen.
· De verzwakking van de wereldeconomie heeft zich nog niet vertaald in een terugval van de Nederlandse uitvoer. De ontwikkeling van buitenlandse orders geeft echter aan dat dit slechts een kwestie van tijd is.
· De Nederlandse economie is voor even weer uit de recessie maar lijkt op weg naar een ‘triple dip’.
· In bijna alle sectoren is momenteel weinig behoefte aan nieuw personeel. Vooral in de sectoren die afhankelijk zijn van vastgoed is de vacaturegraad laag. Daar is voorlopig weinig ruimte voor hogere looneisen.
· Onder invloed van hogere overheidslasten (BTW, zorgkosten, kinderopvang) en een hoog blijvende inflatie zal de koopkracht van gezinnen in 2013 voor het vierde achtereenvolgende jaar dalen.
· Zelfs als er zicht zou komen op een oplossing voor de eurocrisis dan nog lijkt het waarschijnlijk dat het aantal pessimisten in ons land, het aantal optimisten flink zal blijven overtreffen.
· Bij een reeds zwakke inkomensontwikkeling zal meer sparen en minder schulden maken ten koste gaan van de consumptie.
· Vanwege de zwakke huizenmarkt vertoont het gedrag van de Nederlandse consument veel overeenkomsten met dat van de consumenten in Griekenland, Portugal en Spanje.
· De meeste ondernemers verwachten dat de bedrijvigheid de komende maanden verder zal verslechteren. Steeds meer ondernemers zien zich genoodzaakt om de deuren te sluiten. Voor 2013 wordt een record aantal faillissementen verwacht.
· Groeiherstel van de Nederlandse economie moet komen van een oplossing van de eurocrisis en een nog ruimer monetair beleid.

Lees verder....Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014