Home > Nieuws > Nieuwsbericht
04-04-2016 Oog voor uw werknemers tijdens Week van de RI&E

Veilig en gezond werken staat centraal tijdens de tweede Week van de RI&E die plaatsvindt van 13-17 juni 2016. 
Het thema is deze keer 'Oog voor uw werknemers'. Tijdens deze week organiseren tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Het doel is om uitval, zowel op de korte als de langere termijn, te voorkomen. 

'Oog voor uw werknemers'
Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit. Door minder verzuim wordt de bedrijfscontinuïteit bovendien verbeterd, waar ook klanten bij gebaat zijn.

De feiten op een rijtje:

  • 35% van de bedrijven heeft een RI&E inclusief Plan van Aanpak. Vooral bedrijven met minder dan tien werknemers hebben vaak geen RI&E. De RI&E-naleving is hier 28%, ten opzichte van 84% in de grote bedrijven met honderd of meer werknemers. (bron: Werkgevers Enquête Arbeid 2014 - TNO)
  • Naar schatting zijn er jaarlijks ruim 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten (bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten);
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard euro. (bron: Arbobalans 2014).

Meer informatie:
Kijk voor meer informatie en voor de activiteitenagenda op de website. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Bronnen: www.rie.nl