Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-01-2020 NRK ondertekent Green Deal voor kunststof recycling

Op 7 januari 2020 heeft de NRK de Nederlandse Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend. Het initiatief nam de NRK in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid en andere marktpartijen. Via de Green Deal wordt er transparantie over het gerecycled materiaal verkregen en doorgegeven in de hele waardeketen met als doel gezamenlijk verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Ook andere partijen uit de industrie hebben de Green Deal ondertekend: de brancheverenigingen NRK-Recycling en PlasticsEurope Nederland, BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN. De ambitie is om de methodiek in een volgende stap in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie-initiatieven.

Met de Green Deal kunnen betrouwbare claims worden gemaakt voor zowel mechanisch als chemisch gerecyclede secundaire kunststoffen. De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststofketens, van verwerking van kunststofreststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor wat betreft het percentage gerecycleerd plastic in hun producten.

Afzetmarkt kunststof recyclaat op hellend vlak
Vanwege het klimaat heeft Europa duidelijke doelen gesteld rond de inzet van gerecyclede kunststoffen. Met de toepassing van recyclaat wordt immers veel minder CO2 uitgestoten dan bij virgin. In Nederland worden tal van initiatieven ontplooid om de inzet van gerecyclede kunststoffen te stimuleren. De vraag naar gerecyclede kunststoffen zal dus steeds verder stijgen. Maar, zijn er ook op kortere termijn voldoende afzetmogelijkheden en is de recyclingbranche in staat om de investeringen in aanvullende verwerkingscapaciteit te financieren? Met die vragen worstelen bedrijven nu de prijs van nieuw, virgin kunststof steeds verder daalt. Lees hier meer over in ons artikel

Concurrerend prijspeil plastic recyclaat noodzakelijk
Erik de Ruijter, NRK: ‘’Deze Green Deal is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. De Deal gaat uit van de verwachting dat er veel recyclaat op de markt komt en opnieuw in producten wordt toegepast. Betrouwbaarheid van claims is daarin een mooi begin. Daar zetten de partners in de kunststof waardecirkel hun schouders onder. De werkelijkheid gebiedt ons toe te geven dat er nog meer slagen nodig zijn om de toekomst van een plastic kringloop te realiseren. Want met alle inspanningen blijft het gebruik van recyclaat achter. Om de ambitie van 40% secundaire grondstof te realiseren in 2030 is concrete marktvraag naar recyclaat nodig èn een concurrerend prijspeil voor plastic recyclaat. En recyclaat verliest die strijd. De marges van recyclers staan fors onder druk. De Nederlandse recyclingindustrie - met grote en kleine partijen leidend in Europa - heeft behoefte aan ondersteuning om de benodigde groei te financieren. Daarom roept de NRK bedrijven, overheid en NGO’s op een “Actieplan Toepassen Recyclaat” te maken.’

Bijlage: Artikel Afzetmarkt kunststof recyclaat op hellend vlak (Vrij voor publicatie)
Het gehele persbericht kunt u hier downloaden.