Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-04-2020 Coronacrisis treft de RKI zwaar blijkt uit Trend Enquête Q2 2020
Coronacrisis treft de RKI zwaar blijkt uit Trend Enquête Q2 2020

De effecten van het coronavirus in de Rubber- en Kunststofindustrie zijn duidelijk zichtbaar, blijkt uit de vooruitzichten 2e kwartaal Trend Enquête van de NRK.  “We maken ons zorgen”, vertelt Jur Zandbergen, algemeen directeur NRK. “We zien een duidelijk dalende productie, dit is een serieus probleem. Enerzijds doordat bedrijven kampen met ziekte of afwezigheid van personeel waardoor complete productielijnen stil zijn komen te liggen. Anderzijds doordat bedrijven hinder ondervinden door problemen met toeleveranciers”.

Uit de Trend Enquête blijkt verder dat 60% van de bedrijven te maken heeft met een dalende klantvraag. Bijvoorbeeld door de sluiting van horeca, maar ook door quarantainemaatregelen in omliggende landen. “We staan nog maar aan het begin van deze situatie, we verwachten dat deze situatie alleen nog maar verergert”, aldus één van de deelnemende bedrijven. Enkele bedrijven merken dat de productie verschuift, er is bijvoorbeeld meer vraag naar spatschermen of flessen voor sanitizers.

Veel bedrijven binnen de Rubber- en Kunststofindustrie zijn gevestigd in Noord-Brabant en in het oosten van het land. Juist daar proberen de ondernemers de teruggelopen productie op te vangen door beschermende kleding te produceren of door gezichtsmaskers te maken. “De innovatiekracht in onze sector is groot. Bedrijven proberen een weg te vinden in deze nieuwe werkelijkheid. Maar ze doen dit ook om een bijdrage te leveren. We zien oprechte betrokkenheid. Niet vreemd, want ze hebben vaak in hun eigen kring te maken met de effecten van het Covid19-virus.” aldus Zandbergen.

NRK start vandaag met een specifieke tweewekelijkse Corona-enquête om de financiële effecten van het coronavirus nauwgezet te volgen. Zandbergen benadrukt “het is belangrijk dat onze ondernemers deze enquête invullen. De resultaten koppelen we terug naar de Nederlandse overheid en naar onze Europese partners en de Europese Commissie. We zijn erg blij met de Nederlandse overheidssteun, maar steun vanuit Europa zal voor een deel van onze bedrijven ook hard nodig zijn”.

Klik direct door naar de tweewekelijkse Corona-enquête en vul deze in

Trend Enquête Q2 2020 leest u bij documenten (naar beneden scrollen).