Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-07-2020 Uitnodiging deelname EU-subsidie LIFE-IP

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Het Groene Brein en MVO Nederland willen met een consortium van private en publieke partijen/projecten een Europese subsidieaanvraag indienen voor een zogenaamd LIFE Integrated Project. Dit moet zorgen voor een extra versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Gezocht wordt naar projecten van partijen die in de praktijk werken aan de circulaire economie en die hierbij verdere ondersteuning kunnen gebruiken. De projecten komen dan in aanmerking voor 60% EU-subsidie voor hun project. 

De initiatiefnemers nodigen bedrijven van harte uit om hun project aan te melden. Download het document en lees een korte toelichting op de subsidiecall, wat voor type projecten gezocht worden en hoe u mee kunt doen en aan welke voorwaarden het project moet voldoen. 

Hoe ziet de planning eruit? 
Een eerste aanvraag in de vorm van een Concept note moet begin oktober bij de Europese Commissie worden aangeleverd. Dit maakt de planning heel krap: 
•    Aanmelding van projecten in juli, 
•    Beoordeling in augustus (1e helft) door MVO Nederland, Groene Brein, RWS, IenW,
•    Schrijven en afronden van de Concept note van medio augustus t/m september. 
Gezien de criteria en de gevraagde bijdrage in de financiering, gaan de initatiefnemers ervan uit dat vooral de al verder uitgewerkte projecten kunnen worden opgenomen: projecten waar al nagedacht is over (onrendabele toppen in) de business case, of waar impact vergroot kan worden met extra budget, of versneld resultaat geboekt kan worden met extra budget, etc. 

Als u op basis van bovenstaande en op basis van de inhoudelijke criteria mee wilt doen aan deze call, dan verzoeken we u hierbij om uiterlijk 31 juli uw project bij ons in te dienen. Eerdere aanlevering wordt toegejuicht. Eind juli (voor zover mogelijk) /begin augustus zal beoordeling plaatsvinden en eventueel om verduidelijking worden gevraagd. In augustus zullen 1 of enkele sessies worden georganiseerd om geselecteerde projectvoorstellen te finetunen. 

Bij wie en wanneer?
U kunt uw projectplan aanleveren bij het Versnellingshuis: hallo@circulairondernemen.nl 
Ook voor nadere vragen kunt u hier terecht.