Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-08-2020 Extra subsidie voor aanbod leerplaatsen
Extra subsidie voor aanbod leerplaatsen

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft een extra impuls toegezegd op de regeling praktijkleren. Bedrijven in de rubber- en kunststof behoren tot de branches die in aanmerking komen voor deze extra subsidie.  

In totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van € 10,6 miljoen voor de studiejaren 2020 - 2021 en 2021 - 2022. Het geld komt beschikbaar voor werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. Werkgevers die leerplekken voor de beroepsbegeleidende leerweg aanbieden, ontvangen extra subsidie bovenop het bedrag aan subsidie van de huidige regeling praktijkleren. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend. Lees meer