Home > Nieuws > Nieuwsbericht
04-09-2020 Hoeveel pellets verliest uw bedrijf? Vul de MORE-vragenlijst in.

Begin 2020 heeft MORE onderzoek gedaan naar hoe pelletsverlies in de praktijk tot stand komt en hoe we het kunnen voorkomen of beter kunnen beheersen. MORE doet dit om bedrijven te helpen hun administratieve lasten te minimaliseren. Dit met het oog op aanstaande Europese wetgeving rond verlies van plastic pellets in de toeleveringsketen van plastic. OCS werkt mee aan deze nieuwe certificeringssystematiek, als alternatief voor de administratieve plicht.

MORE heeft nu een nieuwe vragenlijst opgesteld. Die is gericht op het beoordelen van de hoeveelheden gemorste en verloren microplastics en de maatregelen die momenteel van kracht zijn om het vrijkomen van microplastic te verminderen. Ze zijn vooral benieuwd naar de kwantitatieve cijfers. De vragenlijst is bewust laagdrempelig opgesteld; wat u niet weet hoeft u niet in te vullen. Het invullen kost niet veel tijd.

Download hier de vragenlijst

Deze vragenlijst is de opmaat naar een geharmoniseerd beoordelingsinstrument om het vrijkomen van microplastics te kunnen monitoren en daarnaast de efficiëntie van geïmplementeerde maatregelen te kunnen beoordelen. Het doel is om zo te komen tot een nieuwe certificeringssystematiek. Het is om die reden belangrijk dat de vragenlijst aansluit bij de praktijk van de bedrijven en dat u de vragenlijst invult. Ook het niet (kunnen) invullen van vragen geeft om die reden belangrijke informatie!

We verzoeken u vriendelijk om uw antwoorden uiterlijk 25 september 2020 te sturen naar nichlas.damborg-foldager@pceu.eu
(in eerdere berichten was 9 september gesteld als uiterste datum. De periode voor deelname is echter verruimd.)