Home > Nieuws > Nieuwsbericht
11-01-2021 NRK Werkgevers sluiten nieuwe cao af

Eind december 2020 hebben NRK Werkgevers een nieuwe cao afgesloten met De Unie. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 april 2021. CNV en FNV tekenen deze cao niet. NRK Werkgevers zijn tevreden over de totstandgekomen cao, die de afspraken bevat zoals beschreven in het eindbod. De nieuwe cao geldt voor de werknemers van alle lidbedrijven van NRK Werkgevers.

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie liep tot 1 mei 2020 en de pensioenafspraken waren nog geldig tot 1 januari 2021. Door Covid-19 zijn de cao-onderhandelingen pas in september 2020 gestart. Helaas hebben die onderhandelingen niet geleid tot een cao-akkoord, waarop werkgevers op 25 november 2020 een eindbod hebben neergelegd.

Eindbod
Het eindbod was nog een aanzienlijke verbetering op het laatst besproken bod van 12 november jl.. Ondanks de onzekere economische en maatschappelijke situatie waarin de bedrijven en de hele wereld zich moeten handhaven, willen werkgevers het besteedbaar inkomen van hun werknemers waarborgen en de kwaliteit van de pensioenregeling op peil houden tegen een aanvaardbaar premietarief. Lees hier het hele eindbod.

Als er vóór 1 januari 2021 geen cao zou worden afgesloten, zou er geen loonstijging zijn en zou de pensioenpremie met 4 procentpunt stijgen tot een gemiddelde sectorpremie van 29%. Dat vinden werkgevers een verlies voor iedereen; het doet op geen enkele manier recht aan de inzet van de werknemers.

Nieuwe cao 2020-2021
De vakbonden hebben het eindbod aan hun leden voorgelegd. Ondanks de verbeteringen deden CNV en FNV dit met een zwaar negatief advies, waarop de leden het hebben afgewezen. De Unie legde het eindbod neutraal voor en hun leden hebben het eindbod in meerderheid geaccepteerd. Kijk voor meer informatie over het doorlopen traject en de cao-afspraken op de website van NRK Werkgevers. De nieuwe cao-tekst wordt binnenkort gepubliceerd. Vanzelfsprekend hebben alle aangesloten cao-bedrijven die noodzakelijke informatie al eerder ontvangen.