Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-04-2021 Brede uitvraag voorbeelden regeldruk
Brede uitvraag voorbeelden regeldruk

Ervaart u in uw dagelijkse bedrijfsvoering regeldruk? VNO-NCW en MKB-Nederland inventariseren in april zo veel mogelijk voorbeelden van regeldruk, van zowel decentrale overheden als het Rijk, uitvoeringsinstellingen en de EU. Geef ze door en informeer ook de NRK.

De voorbeelden kunnen gaan over knelpunten in de regels, de naleving of handhaving (interpretatie) ervan en de normen/richtlijnen waarin algemene regels zijn uitgewerkt. De voorbeelden worden voor de volgende zaken gebruikt:

 1. Een zwartboek dat wordt gemaakt in drie varianten (lokaal, landelijk, Europees).
 2. Druk opvoeren om stevig regeldrukprogramma in regeerakkoord te krijgen. 
 3. Als er een nullijn regeldruk komt (soort van regel erbij, regel eraf) moeten we een lijst kunnen presenteren van bestaande regels waarin – als eerste – geschrapt kan worden. 
 4. Europese voorbeelden zijn nodig voor het EU Fit for future platform dat zich over het dereguleren van bestaande regelgeving buigt en waar diverse vertegenwoordigers/contacten van VNO/MKB zitting hebben. 

Voorbeelden insturen
Mail uw voorbeelden/knelpunten in voor 30 april a.s. naar: Ramona van den Bosch, bosch@vnoncw-mkb.nl. Graag met Erik de Ruijter, deruijter@nrk.nl in de cc zodat de NRK ook inzicht krijgt van de knelpunten binnen de rubber- en kunststofindustrie. 
 

Ter inspiratie: recent onderzoek van Panteia naar de meest belastende regelgeving voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) levert een top 10 op waarin de sociale wetgeving dominant is.

 1. AVG
 2. Wet Verbetering Poortwachter
 3. Arbowet
 4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 5. Ketenaansprakelijkheid
 6. Wet Milieubeheer 
 7. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
 8. Wet werk en inkomen arbeidsvermogen (WIA)
 9. Ziektwet
 10. Individuele arbeidsovereenkomstrecht