Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-05-2021 NRK regiobijeenkomsten in mei en juni
NRK regiobijeenkomsten in mei en juni

NRK organiseert in mei en juni weer een aantal regiobijeenkomsten waar u collega's uit uw regio ontmoet én wordt bijgepraat over arbeidsvoorwaarden en duurzame innovatie.

We doen dat geheel online. En hoewel op afstand, we maken er tóch een persoonlijke ontmoeting van!

Programma
In totaal organiseren wij zes verschillende regiobijeenkomsten, via Zoom. Het programma is voor alle bijeenkomsten identiek en ziet er als volgt uit:

  • Netwerkcarrousel - U wordt (willekeurig) ingedeeld in twee- of drietallen en komt in enkele rondes in contact met collega's uit uw eigen regio. 
  • Presentatie arbeidsvoorwaarden en Branche cao – door Margo de Kort, branchecoördinator NRK
  • Innovaties voor duurzame/CE producten en processen in de rubber- en kunststofindustrie – door Martin van Dord, innovatiecoach NRK
  • Discussie en afronding

Moderne arbeidsvoorwaarden, via branche cao of eigen arbeidsvoorwaardenregeling?
Maakt uw bedrijf gebruik van de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie? We bespreken de voor- en nadelen en gaan in op het moderniseren van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Welke arbeidsvoorwaarden zijn de laatste jaren veranderd in uw bedrijf? Misschien aanpassingen vanwege COVID of die al eerder in gang zijn gezet? Bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken, samenwerken, communicatie, roosteren of functiewaarderingen. We delen die ervaringen, begeleid door Margo de Kort, en wie weet brengen we elkaar op een goed idee.

Innovaties voor duurzame/CE producten en processen
Martin van Dord gaat in op de volgende vraagstukken: welke ontwikkelingen zien we in eigen productie, in de samenwerking in de keten en inzet van digitale informatie in eigen bedrijf en tussen ketenpartners? En welke materiaalontwikkelingen zijn er? Daarnaast bespreken we trends in de markt en klanteisen als het gaat om toegevoegde waarde en comfort van producten besproken worden. Uiteraard komen de vijf Re’s hier aan bod. 

Netwerkcarrousel
U komt in een netwerkcarrousel in contact met andere professionals uit uw regio. In een aantal korte rondes spreekt u in twee- of drietallen met andere NRK-leden uit uw regio. Wie gaat ú ontmoeten?

Aanmelden?
De regiobijeenkomsten vinden plaats op onderstaande dagen. In verzonden mails zijn per abuis andere tijdstippen genoemd. Dit zijn de juiste!

Verhinderd en wel interesse?
U bent voor één datum uitgenodigd, NRK organiseert zes bijeenkomsten. Wij hebben de indeling gemaakt naar de provincie waar u bent gevestigd. Schikt het u niet op de datum waarvoor u bent uitgenodigd? U kunt ook deelnemen aan één van de andere bijeenkomsten.
De registraties van de zes bijeenkomsten verlopen via Eventbrite. U ontvangt op de ochtend van de bijeenkomst automatisch de deelnamelink als u zich vooraf heeft aangemeld.