Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-06-2021 Heeft u een half uurtje tijd voor een gesprek over Operation Clean Sweep?

De restrictie op microplastics door de Europese Autoriteit Chemie (ECHA) gaat voor de rubber- en kunststofindustrie gepaard met een complexe registratie- en informatieplicht. NRK werkt actief mee aan de ontwikkeling van het OCS-certificeringsschema als laagdrempelige tool om de OCS-maatregelen te borgen. Uw input is daarbij onmisbaar. Wij zoeken leden die daar een half uurtje tijd voor willen vrijmaken. 

De maatregel vanuit de ECHA verplicht bedrijven om jaarlijks te rapporteren welke polymeren zij gebruiken, hoe deze worden verwerkt en in welk volume. Daarnaast moet een raming worden gemaakt van de hoeveelheid pellets, poeders en flakes dat wordt gemorst. De NRK is van mening dat praktische maatregelen effectiever zijn in het voorkomen van zwerfafval dan een administratieve plicht. Daarom ondersteunt de NRK de lobby van de EuPC en PlasticsEurope in Brussel. Zij pleiten voor een certificering gebaseerd op Operation Clean Sweep (OCS), welke de Europese rapportageplicht dient te vervangen.

OCS-certificeringsschema
De NRK helpt actief mee aan de ontwikkeling van het OCS-certificeringsschema en richt zich hierbij met name op de kleinere mkb-bedrijven die niet profiteren van de toekomstige overkoepeling van OCS door ISO 14000. Mkb-bedrijven hebben immers lang niet allemaal een ISO certificering! Ter ondersteuning van de mkb-bedrijven wordt een laagdrempelige tool ontwikkeld die helpt bij de implementatie en borging van Operation Clean Sweep maatregelen. 

Uw input is onmisbaar
Bij de ontwikkeling van deze tool werkt de NRK samen met een student van de HAN, George van Suchtelen van de Haare, die onderzoek doet naar de impact van certificering op het mkb en een zorgsysteem ontwikkelt dat mkb-bedrijven echt helpt bij de implementatie van OCS. 
Zo kunnen wij een nuttige tool ontwikkelen die hierbij helpt. Uw input is hiervoor onmisbaar. Dus:
•    wilt u bijdragen aan een tool die ondernemers helpt;
•    heeft uw bedrijf tot 40 medewerkers;
•    heeft u of een collega een half uur tijd voor een gesprek?

Dan komen we graag met u in contact! We zoeken contact met bedrijven die nog GEEN ervaring met OCS hebben en bedrijven die die ervaring met OCS wel hebben en hun kennis willen delen. Ook als uw bedrijf meer dan 40 medewerkers heeft. 

Deelname online gesprekken
Tot 1 juli a.s. vinden dagelijks (op werkdagen) gesprekken plaats via Microsoft Teams tussen 08:00-11:00 en 14:00 en 17:00. 

Wilt u hieraan deelnemen? 
•    Geef dan uw voorkeur voor een tijd door aan: George van Suchtelen van de Haare op gmg.vansuchtelenvandehaare@student.han.nl of telefonisch op 06 - 23 12 75 77. 
•    Vermeldt daarbij a.u.b. of u al ervaring heeft met OCS en of u tot 40 medewerkers in dienst heeft of meer.
Vervolgens wordt er direct een gesprek ingepland.