Home > Nieuws > Nieuwsbericht
17-06-2021 Perron038 én Windesheim maken samen werk van innovatie in de maakindustrie

Perron038 en hogeschool Windesheim hebben onlangs hun succesvolle samenwerking met een officieel partnerschap geïntensiveerd. Binnen Windesheim wordt naast lesgeven en opleiden ook praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door lectoraten, samen met bedrijven. En op het gebied van de slimme maakindustrie gebeurt dit op Perron038. 
 
“Het onderwijs van nu verlangt van ons dat we ons continu blijven vernieuwen”, vertelt Egon van der Veer, directeur Techniek bij Windesheim. “Binnen onze lesprogramma’s, maar ook buiten de muren van ons schoolgebouw. Perron038 is een van de plekken die we als praktijk- en leslocatie inzetten. Maar die we ook gebruiken om in cocreatie met bedrijven uit de maakindustrie te innoveren. En we zien dat het werkt. Het is een plek waar (deeltijd)studenten, onderzoekers en docenten graag komen. Maar ook qua resultaten werpt het zijn vruchten af: onze samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds beter. Daarom willen we ook de komende 5 jaar investeren in deze samenwerking op Perron038.”
 
Wisselwerking onderwijs, onderzoek en praktijk
Naast docenten en studenten pendelen ook onderzoekers van hogeschool Windesheim met regelmaat op en neer tussen de campus en Perron038. Bij hogeschool Windesheim zijn zij ondergebracht bij de lectoraten Kunststoftechnologie en Industriële Automatisering & Robotica. Een van de vaste gezichten op Perron038 is Geert Heideman. Als de associate lector Kunststoftechnologie doet hij onderzoek naar Additive Manufacturing, oftewel industrieel 3D-printen. Het allereerste thema waar de hogeschool, aldus Heideman, op Perron038 actief mee aan de slag is gegaan: “In 2020 hebben we een grote 3D-metaalprinter aangeschaft, die we bewust op Perron038 hebben geïnstalleerd. Samen met betrokken bedrijven onderzoeken we de toepasbaarheid van deze techniek in hun eigen productieprocessen.” 
 
Lees meer