Home > Onderwerpen > Onderwerp
NRK Gedragscode

De NRK gedragscode of Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag. De laatste versie van deze gedragscode stamt uit 2023. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot waardevolle materialen die onsmibaar zijn voor de aanpak van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Immers rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappeij en ons ecosysteem.

Mission Statement
De mission statement van de NRK gedragscode kan als volgt worden samengevat: Polymers serving People, Circularity, Planet and Profit.

De NRK werkt voortdurend aan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit van de activiteiten en producten van leden. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot waardevolle materialen die onmisbaar zijn voor de aanpak van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Immers rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem.

Voor de NRK en haar leden staan thema's als recycling, bruikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik en innovatie prominent op de agenda. Als vereniging draagt de Federatie de NRK bij aan het realiseren van CO2-reductie en werkt de NRK actief aan het realiseren van een circulaire economie.

Downloads
- NRK Gedragscode in het Nederlands
- NRK Gedragscode in het Engels

 

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.