Home > Onderwerpen > Onderwerp
Recycling

Waar het ooit begon met het gescheiden inzamelen van glas, papier, blik en oude batterijen wordt nu ook kunststof apart ingezameld. Recycling is ondertussen de normaalste zaak van de wereld.

Kunststof recycling
Kunststof recycling is een onmisbare schakel op weg naar een circulaire economie. Daar kan niemand meer omheen. Gebruik van recyclaat moet de norm worden. 
Het recyclen van kunststof gaat het best wanneer verschillende kunststofsoorten apart worden verwerkt. Dat materiaal wordt vervolgens gerecycled, zodat er vaak heel verrassende, nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Inmiddels zijn er al heel veel producten op de markt die zijn gemaakt van herverwerkt materiaal. Het bijzondere is dat je ze vaak niet herkent als gerecyclede producten. De kwaliteit van gerecycelde producten is niet minder dan producten van volledig nieuw materiaal.

Stappen in het recyclingproces
De recycling van kunststof kan grofweg worden opgedeeld in drie stappen:

  • Stap 1: Inzamelen - grof sorteren - persen tot balen
  • Stap 2: Malen - wassen, scheiden, drogen - agglomereren
  • Stap 3: Smeltzuiveren en mengen – extruderen


Afvalmanagement systemen
Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het management en de recycling van afvalstromen. Het systeem voor de inzameling en verwerking van kunststof afval is relatief jong en volop in ontwikkeling. Voor een aantal categorieën van producten die kunststof of rubber bevatten geldt een zogenoemde productenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat verplichte systemen van geschieden inzameling en verwerking na gebruik zijn ontwikkeld en worden gefinancierd door de producenten van deze producten. Daarnaast bestaat een vrijwillig systeem van kunststofhoudend materiaal uit de bouw dat eveneens invulling geeft aan de producentenverantwoordelijkheid.