Home > Onderwerpen > Onderwerp
3D printing

Sinds het begin van dit millennium heeft 3D-printen zich ontwikkeld van een experimentele nieuwe techniek die vooral werd gebruikt om prototypes van producten te maken tot een industriële productietechniek om snel complexe vormen te maken, met toenemende nauwkeurigheid. Met het volwassen worden van de technologie stegen ook de toepassingen in industriële, bedrijfsmatige omgevingen. 3D-printen is nu uitgegroeid tot een techniek die door veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie wordt gebruikt. 

3D bij steeds meer bedrijven aanwezig
Het aantal 3D-printers in Nederland, ook de printers die worden gebruikt voor kunststof producten, neemt snel toe. Goede cijfers zijn er niet, maar het aantal bedrijven in de sector ligt ruim boven de honderd. De bedrijven zijn een mix van nieuwe bedrijven die volledig op 3D zijn gericht en uiteenlopende bestaande bedrijven die 3D als een techniek binnen hebben gehaald, dan wel in een aparte business unit ontwikkelen.
3D-printen kunststof heeft zich de afgelopen jaren dus tot een duidelijke nieuwe productie- techniek ontwikkeld met een bijbehorende eigen marktsegment.