Home > Onderwerpen > Onderwerp
Duurzaamheid en MVO

Een belangrijke doelstelling van de NRK is het bevorderen van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen van de leden. Om dat te realiseren schept de NRK voorwaarden voor een gezonde, winstgevende en duurzame bedrijfstak waarin bedrijven producten maken en verhandelen in een evenwichtig speelveld. 

NRK Gedragscode
Eind 2014 heeft is de NRK Gedragscode opgesteld die de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag beschrijft. De gedragscode regelt hoe wij zullen handelen in het publieke en private domein. Uitgangspunt zijn zeven kernprincipes, zoals vastgesteld conform ISO 26000. Deze vormen de basis van ons ondernemen en maatschappelijk verantwoord gedrag. De NRK publiceert op de website een overzicht van lidbedrijven die deze NRK Gedragscode hebben ondertekend.

NRK profileert de rubber- en kunststofsector actief als een industrie die duurzaam onderneemt. Om verduurzaming te realiseren voert NRK gemeenschappelijke lobbyactiviteiten uit op landelijk en Europees niveau. Tevens initiëren en ondersteunen wij projecten in het kader van duurzaamheid.

Duurzaam inkopen
De NRK ziet kansen voor duurzaam inkopen op basis van criteria waarover consensus bestaat binnen de hele keten. Dat sluit aan bij duurzaamheid die de NRK in de gehele keten nastreeft. Via VNO-NCW houdt de NRK hierover de vinger aan de pols. NRK is partner van MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En hét startpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Over duurzaam inkopen geeft ook de website van RVO.nl relevante informatie.