Home > Onderwerpen > Onderwerp
Branche Pensioenregeling

Werkgevers die deelnemen aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, zijn verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling. De werkgever kan op verschillende manieren aan deze verplichting voldoen.

  • Deelname aan de bedrijfstakpensioenregeling, zoals vastgelegd in de Cao Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds PGB
  • Door het aanvragen van dispensatie voor de eigen pensioenregeling, die in totaliteit minimaal gelijkwaardig is aan de Bedrijfstakpensioenregeling.


De Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie kent geen ministeriele verplichtstelling. Alleen bedrijven die vrijwillig deelnemen aan de Cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie zijn (vanwege hun aansluiting) verplicht om een dergelijke pensioenregeling te voeren. De voorwaarden waaraan de eigen pensioenregeling moet voldoen en de procedure voor het aanvragen van dispensatie, staat in Hoofdstuk 9 van de cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, vermeld.

NRK-Werkgeversvereniging Branche Pensioenregeling (NWBP) 
De NRK-Werkgeversvereniging Branche Pensioenregeling (NWBP) behartigt de belangen van haar leden, de bedrijven die zijn toegetreden tot de Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Deze pensioenregeling was tot en met 31 december 2016 ondergebracht bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de kunststof- en rubberindustrie en per 1 januari 2017 bij Pensioenfonds PGB.

De NWBP voert namens de aangesloten werkgevers de onderhandelingen met de betrokken vakverenigingen (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) en maakt vervolgens afspraken in de vorm van een pensioen-cao. Deze cao-afspraken worden uitgevoerd in de Bedrijfstakpensioenregeling. Uw pensioenregeling afsluiten via de pensioen-cao kent voordelen voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij ‘ontzorgen’ een belangrijke beweegreden is.