Home > Onderwerpen > Onderwerp
Trend enquete

De NRK voert elk kwartaal een markt trend enquête uit onder haar leden. In de enquête wordt gekeken naar de marktontwikkelingen op het gebied van prijsontwikkeling, omzet-, export- en winstontwikkeling.
Ook wordt bekeken wat de verwachtingen zijn rond de aanname van personeel.

Voor NRK bedrijven is deze enquête de manier om de ontwikkelingen van het eigen bedrijf af te zetten tegen de marktontwikkelingen.