Home > Onderwerpen > Onderwerp
OK Comply

De NRK heeft in 2009 als een van de koplopers aan het pilotproject Ondernemingsdossier deelgenomen. Als branche geloofden wij in een goede toekomst voor de applicatie Ondernemingsdossier. Helaas zijn de doelstellingen voor het Ondernemingsdossier niet gehaald in de jaren erna. Gelijktijdig bleek dat er een grote wens was om één digitale omgeving te creëren voor inzicht, overzicht en interactie met de overheid. Deze omgeving is gecreëerd en heet Mijn Overheid voor Ondernemers (MOVO). Een aantal functionaliteiten uit het Ondernemingsdossier is in deze nieuwe omgeving opgenomen.

Helaas was er geen ruimte voor een beheersysteem voor alle documenten en maatregelen (Dossier op Orde), welke in het Ondernemingsdossier wel aanwezig was. Juist dit gedeelte was interessant voor de leden van de NRK. De doelstelling voor de NRK was de ontwikkeling van een goed beheersysteem binnen het bedrijf, waarbij de uitvoering en volledigheid van maatregelen gebaseerd op wet- en regelgeving eenvoudiger zou zijn en de communicatie met toezichthouders, indien gewenst, op afstand kon plaatsvinden.

Overgang naar OK Comply
NRK heeft inmiddels in samenwerking met het ministerie van EZK de transitie van het Ondernemingsdossier geregeld naar een andere aanbieder. Het Programmabureau heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf OK Comply om actieve gebruikers over te zetten van het Ondernemingsdossier naar het OK Comply platform.